Haluk
Prof. Dr. Haluk AKSEL

Akademik Personel


İlgi alanları:
Akışkanlar Mekaniği, Gaz Dinamiği, Akışkan Makineleri, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Katı Yakıtlı Roket Motoru Tasarımı

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: Emailmhaksel@thk.edu.tr
 • Ofis: 126
Kısa Özgeçmiş
Çetin
Prof. Dr. Çetin ŞENTÜRK

Akademik Personel


İlgi alanları:
Genel Görelilik, Kütleçekim Teorileri, Kara Delikler, Termodinamik, Akışkan/Yerçekimi İlişkisi, Kütleçekimsel Dalgalar, Einstein Alan Denklemlerinin (Yüklü/Yüksüz) İdeal Akışkan ve Düzlem Dalga Çözümleri, Lineer Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Pertürbatif Çözüm Teknikleri

 • Tel: +90-312-589-6173
 • Email: csenturk@thk.edu.tr
 • Ofis: 122
Kısa Özgeçmiş
Mecit
Doç. Dr. Mecit YAMAN

Akademik Personel


İlgi alanları:
Nano ve nöro teknolojiler, nöromorfik sistemler, sensörler, elektronik burun

 • Tel: +90-312-589-6226
 • Email: myaman@thk.edu.tr
 • Ofis: 103
Kısa Özgeçmiş
Reza
Doç. Dr. Reza AGHAZADEH

Akademik Personel


İlgi alanları:
Mikro ve nano yapıların mekaniği, yapısal analiz, titreşim, hesaplamalı mekanik, kontrol sistemleri

 • Tel: +90-312-589-6132
 • Email: raghazadeh@thk.edu.tr
 • Ofis: 121
Kısa Özgeçmiş
Ali Ruhşen
Dr. Öğr. Üyesi Ali Ruhşen Çete

Akademik Personel


İlgi alanları:
Uzmanlık alanları Hesaplamalı ve Deneysel Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı ve Deneysel Aerodinamik, Turbomakinalar, İtki Sistemleri, Rüzgar Tünelleri, Rüzgar Enerjisi, Bina Aerodinamiği, Aerodinamik Tasarım, Uçak Tasarımı.

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: arcete@thk.edu.tr
 • Ofis: Z-05 Aerolab, 122
Kısa Özgeçmiş
Mehmet Ali
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali AK

Akademik Personel


İlgi alanları:
Sayısal Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Kimyasal olarak Tepkimeli Akışlar, Hipersonik Akış, Hava Soluyan İtki Sistemleri, Katı, Sıvı ve Hibrit Yakıtlı Roket Motorları, Deneysel Yanma

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: maak@thk.edu.tr
 • Ofis: EF-126
Kısa Özgeçmiş
Arif Can
Arş. Gör. Arif Can BAŞIBÜYÜK

Akademik Personel


İlgi alanları:
Navigasyon Sistemleri, İnsansız Hava Araçları, Yörünge Mekaniği

 • Tel: +90-312-589-6231
 • Email: acbasibuyuk@thk.edu.tr
 • Ofis: 123
Kısa Özgeçmiş
Hikmet Kübra
Arş. Gör. Hikmet Kübra Bayram

Akademik Personel


İlgi alanları:
Otomatik Kontrol, Aerodinamik

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: hkbayram@thk.edu.tr
 • Ofis: EF-123
Kısa Özgeçmiş
Şeydanur
Arş. Gör. Şeydanur AKGÜN

Akademik Personel


İlgi alanları:
Çok İşlevli Malzemeler, Akıllı Yapılar ve Otonom/İnsansız Sistemler.

 • Tel: +90-312-589-1156
 • Email: sakgun@thk.edu.tr
 • Ofis: 123
Kısa Özgeçmiş
Zerrin
Fakülte Sekreteri Zerrin Günel

İdari Personel


İlgi alanları:

 • Tel: +90-312-589-6413
 • Email: zgunel@thk.edu.tr
 • Ofis:
Ceyhun
Ceyhun TOLA

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:
Katı Cisimlerin Mekaniği, Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Uygulamaları, Katı Yakıtlı Roket Motoru Tasarımı, Aeroelastisite, Cevap Yüzeyi Yöntemi ve Uygulamaları, Optimizasyon

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: ctola@thk.edu.tr
 • Ofis:
Kısa Özgeçmiş
Ezgi
Ezgi KAHRAMAN

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: s190221017@stu.thk.edu.tr
 • Ofis:
Mehmet Ender
Mehmet Ender TATLIDİL

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: s190221022@stu.thk.edu.tr
 • Ofis:
Mehmet Fatih
Mehmet Fatih Engin (SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI)

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:
Uydu haberleşmesi, mobil iletişimde gelişen teknolojiler, uzay aracı sistemleri entegrasyonu ve testi, proje yönetimi profesyonel metodolojisi ve uygulaması. Verdiği Ders: AST 431 Uzay Sistem Mühendisliği (2020-2021 Güz Dönemi, 2019-2020 Güz Dönemi)

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: mfengin@thk.edutr
 • Ofis:
Rukiye İzel
Rukiye İzel ERTÜRK

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: s190221012@stu.thk.edu.tr
 • Ofis:
Kürşad Melih
Prof. Dr. Kürşad Melih GÜLEREN

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: kmguleren@thk.edu.tr
 • Ofis:
Mustafa
Öğr. Gör. Mustafa BİLGİÇ

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:
Turbomakine tasarımı, Gaz türbini tasarımı, Organik Rankine çevrimleri, Aerodinamik, Hesaplamalı akışkanlar mekaniği

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: mbilgic@thk.edu.tr
 • Ofis:
Kısa Özgeçmiş