Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı,

Doç. Dr. Mecit YAMAN


İlgi alanları:
Nano ve nöro teknolojiler, nöromorfik sistemler, sensörler, elektronik burun

 • Tel : +90-312-589-6226
 • Eposta: myaman@thk.edu.tr
 • ofis: 103
Mecit Image
Havacılık ve Uzay Bil. Enstitüsü Müdür V., Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yard., Uçak Mühendisliği Bölüm Başkan Yard.,

Doç. Dr. Çetin ŞENTÜRK


İlgi alanları:
Genel Görelilik, Kütleçekim Teorileri, Kara Delikler, Termodinamik, Akışkan/Yerçekimi İlişkisi, Kütleçekimsel Dalgalar, Einstein Alan Denklemlerinin (Yüklü/Yüksüz) İdeal Akışkan ve Düzlem Dalga Çözümleri, Lineer Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Pertürbatif Çözüm Teknikleri

 • Tel : +90-312-589-6173
 • Eposta: csenturk@thk.edu.tr
 • ofis: 122
Çetin Image

Dr. Öğr. Üyesi Mohamed Salem ELMNEFI


İlgi alanları:
Isı Transferi, Yenilenebilir Enerji (Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Türbini ve Güneş Enerjisi)

 • Tel : +90-312-589-6224
 • Eposta: mselmnefi@thk.edu.tr
 • ofis: 125
Mohamed Salem Image

Dr. Öğr. Üyesi Reza AGHAZADEH


İlgi alanları:
Mikro ve nano yapıların mekaniği, yapısal analiz, titreşim, hesaplamalı mekanik, kontrol sistemleri

 • Tel : +90-312-589-6132
 • Eposta: raghazadeh@thk.edu.tr
 • ofis: 121
Reza Image

Arş. Gör. Arif Can BAŞIBÜYÜK


İlgi alanları:
Navigasyon Sistemleri, İnsansız Hava Araçları, Yörünge Mekaniği

 • Tel : +90-312-589-6231
 • Eposta: acbasibuyuk@thk.edu.tr
 • ofis: 124
Arif Can Image

Arş. Gör. Tolga VERGÜN


İlgi alanları:
Sonlu Elemanlar Methodu, Akışkan-Yapı Etkileşimi, Optimizasyon

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: tvergun@thk.edu.tr
 • ofis: 124
Tolga Image

Dr. Abdullah Tülek


İlgi alanları:
Raman spektroskopisi ve biyoteknolojideki uygulamaları, Maskesiz foto-litografi teknikleri, Süper yoğun (Petawatt ve terawatt) lazerler ve lazerle çalışan nükleer reaksiyonlar, Ultra yoğun lazer darbelerinin kuantum optiği ve QED uygulamaları, Kuantum Hesaplama, Biyoteknolojide Elektro-optik uygulamalar. Verdiği Ders: AST 472 Yüksek Güçlü Lazerler (2020-2021 Güz Dönemi)

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: atulek@thk.edutr
 • ofis:
Dr. Abdullah Image

Dr. Nilüfer Aslıhan Özdemir (TÜBİTAK UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ)


İlgi alanları:
Elektromanyetik teori; devreler ve sistemler; hesaplamalı elektromanyetik; elektromanyetik benzetim; matematiksel modelleme. Verdiği ders: AST 402 Uzay Aracı Haberleşmesi (2019-2020 Bahar Dönemi)

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: naozdemir@thk.edutr
 • ofis:
Dr. Nilüfer Image

Dr. Orçun Kiriş (TÜBİTAK UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ)


İlgi alanları:
RF ve mikrodalga antenleri Ar-Ge. Verdiği ders: AST 481 Radar Sistemleri (2019-2020 Bahar Dönemi)

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: okiris@thk.edutr
 • ofis:
Dr. Orçun Image

Dr. Özgür Karcı (TÜBİTAK UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ)


İlgi alanları:
Elektro-Optik Sistemler. Verdiği Ders: AST 474 Havacılık ve Uzay Mühendisliği için Elektro-Optik Sistemler (2020-2021 Bahar Dönemi)

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: okarci@thk.edutr
 • ofis:
Dr. Özgür Image

Fatih Yılmaz (TUSAŞ)


İlgi alanları:
Veri toplama, sinyal işleme, uydu fırlatma ortamı test tesisleri yönetimi ve titreşim ve akustik test, uydu sistemi düzeyinde yapısal titreşim ve akustik test yönetimi, uydu montaj entegrasyonu ve test planlaması. Verdiği ders: AST 438 Uydu Montajı Entegrasyonu ve Testi (2019-2020 Bahar Dönemi)

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: fyilmaz@thk.edutr
 • ofis:
Fatih Image

Mehmet Saygıoğlu


İlgi alanları:
Verdiği Ders: AEE 468 Hava Araçları için Tahribatsız Muayene (2019-2020 Bahar)

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: msaygioglu@thk.edu.tr
 • ofis:
Mehmet Image

Mehmet Fatih Engin (SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI)


İlgi alanları:
Uydu haberleşmesi, mobil iletişimde gelişen teknolojiler, uzay aracı sistemleri entegrasyonu ve testi, proje yönetimi profesyonel metodolojisi ve uygulaması. Verdiği Ders: AST 431 Uzay Sistem Mühendisliği (2020-2021 Güz Dönemi, 2019-2020 Güz Dönemi)

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: mfengin@thk.edutr
 • ofis:
Mehmet Fatih Image

Mehmet Harun ÖZKANAKTI


İlgi alanları:
Verdiği Ders: AEE 496 Uçak Mühendisliğinde Üretim Yöntemleri

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: mhozkanakti@thk.edu.tr
 • ofis:
Mehmet Harun Image

Mümtaz Afşın Esi (ROKETSAN)


İlgi alanları:
Rastgele titreşim, sinyal işleme, titreşim testi, modal test ve analiz, sonlu elemanlar analizi, MIL-STD-810 ve test planı geliştirme. Verdiği ders: AST 451 Güdümlü Mermi Tasarımı (2019-2020 Bahar Dönemi ve 2017-2018 Bahar Dönemi)

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: maesi@thk.edutr
 • ofis:
Mümtaz Afşın Image

Türker Dolapçı (ROKETSAN)


İlgi alanları:
Elektromanyetik Teori, Antenler, Küp Uydular. Verdiği Ders: AST 480 Havacılık ve Uzay Mühendisliğinde Radyo Haberleşme Uygulamaları (2020-2021 Bahar Dönemi)

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: tdolapci@thk.edutr
 • ofis:
Türker Image

Yusuf Acar (TÜBİTAK UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ)


İlgi alanları:
Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Benzetimleri; GNC-Güdüm, Seyrüsefer ve Kontrol; Uydu/Uzay Aracı Yönelim Kontrol; Klasik/Modern Kontrol Tasarımı; Robotik. Verdiği Ders: AST 483 Havacılık Kontrol Sistemleri (2020-2021 Güz Dönemi)

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: yacar@thk.edutr
 • ofis:
Yusuf Image