Mecit
Doç. Dr. Mecit YAMAN

Akademik Personel


İlgi alanları:
Nano ve nöro teknolojiler, nöromorfik sistemler, sensörler, elektronik burun

 • Tel: +90-312-589-6226
 • Email: myaman@thk.edu.tr
 • Ofis: 103
Kısa Özgeçmiş
Çetin
Doç. Dr. Çetin ŞENTÜRK

Akademik Personel


İlgi alanları:
Genel Görelilik, Kütleçekim Teorileri, Kara Delikler, Termodinamik, Akışkan/Yerçekimi İlişkisi, Kütleçekimsel Dalgalar, Einstein Alan Denklemlerinin (Yüklü/Yüksüz) İdeal Akışkan ve Düzlem Dalga Çözümleri, Lineer Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Pertürbatif Çözüm Teknikleri

 • Tel: +90-312-589-6173
 • Email: csenturk@thk.edu.tr
 • Ofis: 122
Kısa Özgeçmiş
M. Haluk
Prof. Dr. M. Haluk Aksel

Akademik Personel


İlgi alanları:
Akışkanlar Mekaniği, Gaz Dinamiği, Akışkan Makineleri, Sonlu Eleman Yöntemi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Katı Yakıtlı Roket Makinesi Tasarımı

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: mhaksel@thk.edu.tr
 • Ofis: 126
Kısa Özgeçmiş
Ali Ruhşen
Dr. Öğr. Üyesi Ali Ruhşen Çete

Akademik Personel


İlgi alanları:
Uzmanlık alanları Hesaplamalı ve Deneysel Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı ve Deneysel Aerodinamik, Turbomakinalar, İtki Sistemleri, Rüzgar Tünelleri, Rüzgar Enerjisi, Bina Aerodinamiği, Aerodinamik Tasarım, Uçak Tasarımı.

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: arcete@thk.edu.tr
 • Ofis: Z-05 Aerolab, 122
Kısa Özgeçmiş
Habib
Dr. Öğr. Üyesi Habib GHANBARPOURASL

Akademik Personel


İlgi alanları:

 • Tel: +90-312-589-6125
 • Email: hghanbarpourasl@thk.edu.tr
 • Ofis:
Kısa Özgeçmiş
Mohamed Salem
Dr. Öğr. Üyesi Mohamed Salem ELMNEFI

Akademik Personel


İlgi alanları:
Isı Transferi, Yenilenebilir Enerji (Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Türbini ve Güneş Enerjisi)

 • Tel: +90-312-589-6224
 • Email: mselmnefi@thk.edu.tr
 • Ofis: 125
Kısa Özgeçmiş
Reza
Dr. Öğr. Üyesi Reza AGHAZADEH

Akademik Personel


İlgi alanları:
Mikro ve nano yapıların mekaniği, yapısal analiz, titreşim, hesaplamalı mekanik, kontrol sistemleri

 • Tel: +90-312-589-6132
 • Email: raghazadeh@thk.edu.tr
 • Ofis: 121
Kısa Özgeçmiş
Arif Can
Arş. Gör. Arif Can BAŞIBÜYÜK

Akademik Personel


İlgi alanları:
Navigasyon Sistemleri, İnsansız Hava Araçları, Yörünge Mekaniği

 • Tel: +90-312-589-6231
 • Email: acbasibuyuk@thk.edu.tr
 • Ofis: 124
Kısa Özgeçmiş
Dr. Abdullah
Dr. Abdullah Tülek

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:
Raman spektroskopisi ve biyoteknolojideki uygulamaları, Maskesiz foto-litografi teknikleri, Süper yoğun (Petawatt ve terawatt) lazerler ve lazerle çalışan nükleer reaksiyonlar, Ultra yoğun lazer darbelerinin kuantum optiği ve QED uygulamaları, Kuantum Hesaplama, Biyoteknolojide Elektro-optik uygulamalar. Verdiği Ders: AST 472 Yüksek Güçlü Lazerler (2020-2021 Güz Dönemi)

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: atulek@thk.edutr
 • Ofis:
Dr. Nilüfer
Dr. Nilüfer Aslıhan Özdemir (TÜBİTAK UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ)

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:
Elektromanyetik teori; devreler ve sistemler; hesaplamalı elektromanyetik; elektromanyetik benzetim; matematiksel modelleme. Verdiği ders: AST 402 Uzay Aracı Haberleşmesi (2019-2020 Bahar Dönemi)

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: naozdemir@thk.edutr
 • Ofis:
Dr. Orçun
Dr. Orçun Kiriş (TÜBİTAK UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ)

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:
RF ve mikrodalga antenleri Ar-Ge. Verdiği ders: AST 481 Radar Sistemleri (2019-2020 Bahar Dönemi)

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: okiris@thk.edutr
 • Ofis:
Dr. Özgür
Dr. Özgür Karcı (TÜBİTAK UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ)

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:
Elektro-Optik Sistemler. Verdiği Ders: AST 474 Havacılık ve Uzay Mühendisliği için Elektro-Optik Sistemler (2020-2021 Bahar Dönemi)

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: okarci@thk.edutr
 • Ofis:
Fatih
Fatih Yılmaz (TUSAŞ)

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:
Veri toplama, sinyal işleme, uydu fırlatma ortamı test tesisleri yönetimi ve titreşim ve akustik test, uydu sistemi düzeyinde yapısal titreşim ve akustik test yönetimi, uydu montaj entegrasyonu ve test planlaması. Verdiği ders: AST 438 Uydu Montajı Entegrasyonu ve Testi (2019-2020 Bahar Dönemi)

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: fyilmaz@thk.edutr
 • Ofis:
Mehmet
Mehmet Saygıoğlu

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:
Verdiği Ders: AEE 468 Hava Araçları için Tahribatsız Muayene (2019-2020 Bahar)

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: msaygioglu@thk.edu.tr
 • Ofis:
Mehmet Fatih
Mehmet Fatih Engin (SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI)

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:
Uydu haberleşmesi, mobil iletişimde gelişen teknolojiler, uzay aracı sistemleri entegrasyonu ve testi, proje yönetimi profesyonel metodolojisi ve uygulaması. Verdiği Ders: AST 431 Uzay Sistem Mühendisliği (2020-2021 Güz Dönemi, 2019-2020 Güz Dönemi)

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: mfengin@thk.edutr
 • Ofis:
Mehmet Harun
Mehmet Harun ÖZKANAKTI

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:
Verdiği Ders: AEE 496 Uçak Mühendisliğinde Üretim Yöntemleri

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: mhozkanakti@thk.edu.tr
 • Ofis:
Mümtaz Afşın
Mümtaz Afşın Esi (ROKETSAN)

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:
Rastgele titreşim, sinyal işleme, titreşim testi, modal test ve analiz, sonlu elemanlar analizi, MIL-STD-810 ve test planı geliştirme. Verdiği ders: AST 451 Güdümlü Mermi Tasarımı (2019-2020 Bahar Dönemi ve 2017-2018 Bahar Dönemi)

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: maesi@thk.edutr
 • Ofis:
Türker
Türker Dolapçı (ROKETSAN)

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:
Elektromanyetik Teori, Antenler, Küp Uydular. Verdiği Ders: AST 480 Havacılık ve Uzay Mühendisliğinde Radyo Haberleşme Uygulamaları (2020-2021 Bahar Dönemi)

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: tdolapci@thk.edutr
 • Ofis:
Yusuf
Yusuf Acar (TÜBİTAK UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ)

Yarı Zamanlı Akademik Personel


İlgi alanları:
Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Benzetimleri; GNC-Güdüm, Seyrüsefer ve Kontrol; Uydu/Uzay Aracı Yönelim Kontrol; Klasik/Modern Kontrol Tasarımı; Robotik. Verdiği Ders: AST 483 Havacılık Kontrol Sistemleri (2020-2021 Güz Dönemi)

 • Tel: +90-312-589-
 • Email: yacar@thk.edutr
 • Ofis: