Preaload Image

Yan dal programı; bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.

Yan Dal Yönergesi için Tıklayınız. 

2017-2018 Güz Dönemi itibariyle kabul edilen yan dal müfredatları için lütfen Tıklayınız.