Preaload Image

Diğer üniversitelere göre daha çok yeni diyebileceğimiz üniversitenizin Uçak ve Uzay mühendisliklerinin gerek ODTÜ gerek ise İTÜ' deki bölümleri ile kıyaslandığında öğrenciye sunduğu donanım ne derece farklılık göstermektedir?

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 1925 yılında kurulan Türk Hava Kurumu altyapısını kullanır. Bünyesinde toplam 81 uçak bulunduran, bunların bakımı, onarımı ve revizyonu ile staj imkanının sağlandığı başka bir üniversite bulunmamaktadır.

Aynı üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olmuş olan öğrenciler ile THK Üniversitesi'nden mezun olmuş öğrenciler arasında işe alım söz konusu olduğunda bir öncelik sırası yapılmakta mı?

Gerek Türk Hava Kurumu bünyesinde gerekse Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde Uçak ve Uzay Mühendisliği istihdamı kendi üniversitesinden mezun olan öğrenciler ile sağlanacaktır.

Üniversitenizin Uzay Mühendisliği'ne burslu olarak kayıt yaptırmış bir öğrencinin Uçak Mühendisliği'ne yatay geçiş yaparken bursunu kaybetmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

Güncel bilgilendirmeler için lütfen öğrenci işleri ile irtibata geçiniz.

Uzay Mühendisliği'nin Uçak Mühendisliği ile karşılaştırıldığına iş dünyasında getirisi ve götürüsünün neler olabileceği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Uçak Mühendisliği şu an oldukça popüler olmasına rağmen, Uzay Mühendisliği’nin geleceğin mühendisliği olacağı ve en çok kazandıran meslek gruplarından biri olacağı düşünülmektedir.

Üniversitenizde Uzay ve Uçak Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrencilerinizin yurt dışında eğitimlerine katkı sağlamaları durumunda, kurumunuzun ne derecede geçerliliği olduğunu düşünmektesiniz?

Bölümlerimiz şu an Bologna sürecinde olup yakın zamanda ABET geçerliği kazanması için bölümlerimizde yapılanma başlamıştır.