Havacılık ve Uzay Söyleşileri

Üniversitemizin ev sahipliğinde DASA Savunma Havacılık ve Uzay Derneği’nin organize ettiği Havacılık ve Uzay Söyleşileri etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe izleyici olarak akademisyenler, kamu ve özel şirket temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Fakülte Dekanımız Nevsan ŞENGİL ve DASA Yönetim Kurulu Başkanı Rafet YAVUZ’un açılış konuşması yaptığı etkinliğe THY Teknik Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Kahveci, Havacılık ve Uzay Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Nazlı Can ve Emekli Hava Öğretmen Albay Doç. Dr. Osman Yalçın konuşmacı olarak katıldı. Sayın TOKEL “Havacılıkta Uçak Bakım Sistemlerine Genel Bakış” başlıklı; Sayın KAHVECİ “Uydularda Konum Belirleme ve Navigasyon Sistemleri GNSS ve Türkiye Açısından Önemi” başlıklı; Sayın CAN “Uydularla Konum Belirleme Sistemlerinin Siber Güvenliği” başlıklı; ve Sayın YALÇIN “Hava Harp Sanayiinde Devlet ve Özel Teşebbüs Girişimleri ve Yeniden Millileşme Sürecinde F-16 Projesi” başlıklı konuşmalarını sundular.