Preaload Image

Akademik Personel

Doç. Dr. Mecit YAMAN – Uçak Mühendisliği – Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi

Kısa Özgeçmişi:

Yüksek lisans ve doktora çalışmalarında ısıl/ mekanik işlemler sonucu mühendislik malzemelerde oluşan artık gerilmelerin X-ışını ve nötron demeti kırınımı teknikleri kullanarak tayini üzerine çalıştı. Bu ölçümlerin sonucunda elde edilebilecek üç boyutlu tensör veri kümelerinin, analizini kolaylaştırmak amacıyla, grafik ikonlarla temsil edilebilmelerini sağlayacak kavramsal araçlar üretti ve bilgisayar uygulamaları geliştirdi. Ortaya çıkan bilimsel görselleştirme araçları, örneğin, NASA İleri Katı Yakıt Roket Motorunun parçası olmak için tasarlanan HP9430 çelik alaşım silindir üzerindeki kaynak streslerinin analizini kolaylaştırmıştır. Doktora sonrası çalışmalarında ise, malzemelerin atomik özelliklerinin ötesinde nano-ölçütte kazandıkları yeni özelliklerini anlamak ve uygulamalar geliştirmek için nanoteknoloji sahasında çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sırasında fotonik kristal uygulamaları, nano-yapılı polimer fiberler, spektrometrik elektronik burun tasarımı ve üretimi ve dünyada ilk kez çok uzun ve düzenli nano-tel dizileri üretmek gibi yüksek etkili çalışmalara imza atmıştır. Çalışmaları Neutron Research, Applied Physics Letters, Advanced Engineering Mechanics, Advanced Mechanics, Nano Letters, Nature Materials gibi uluslararası dergilerde yayınlanmıştır.

İlgi Alanları:

Network Mekaniği, Sistem mühendisliği, Nanoteknoloji, Fotonik

Eğitim:

Doktora: University of Cape Town
Yüksek Lisans: University of Cape Town
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

İletişim:

0312 589 6226
Ofis : 103
myaman@thk.edu.tr

Doç. Dr. Çetin ŞENTÜRK – Uçak Mühendisliği – Öğretim Üyesi

Kısa Özgeçmişi :

Dr. Çetin Şentürk, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yükses Lisans ve Doktora derecelerini, sırasıyla 2003 ve 2010 yıllarında, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden aldı. Lisansüstü çalışmalarını tamamladıktan sonra, akademik kariyerini, İstanbul’da Feza Gürsey Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi’nde, yaklaşık iki yıl kadar doktora sonrası araştırmalarda bulunarak sürdürdü. 2012-2013 ve 2013-2014 akademik yıllarında Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi. Daha sonra, bir yıl süreyle Amerika’da University of Massachusetts Amherst Fizik Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu. Son olarak, 2017 Ocak ayında Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne katılmadan önce, bir buçuk yıl kadar Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı ve aynı zamanda da yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

İlgi Alanları:

Genel Görelilik, Kütleçekim Teorileri, Kara Delikler, Termodinamik, Akışkan/Yerçekimi İlişkisi, Kütleçekimsel Dalgalar, Einstein Alan Denklemlerinin (Yüklü/Yüksüz) İdeal Akışkan ve Düzlem Dalga Çözümleri, Lineer Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Pertürbatif Çözüm Teknikleri

Eğitim:

Doktora:                 ODTÜ Fizik Bölümü, 2010
Yüksek Lisans:      ODTÜ Fizik Bölümü, 2003
Lisans:                   Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği, 2000

 

İletişim:

0312 589 6173
Ofis : 122

csenturk@thk.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Sinan KÖRPE – Uçak Mühendisliği – Öğretim Üyesi

Kısa Özgeçmişi:

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik hayatına Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak devam etmektedir. Ayrıca Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

İlgi Alanları:

Aerodinamik, En İyileme, Uçak Performansı

Eğitim:

Doktora:              ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Yüksek Lisans: ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği, 2008
Lisans:                  ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği, 2006

İletişim:

0312 589 6227
Ofis : 122
dskorpe@thk.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mohamed Salem ELMNEFI – Uçak Mühendisliği – Öğretim Üyesi

Kısa Özgeçmişi:

1986-1994 yılları arasında petrol şirketlerinde gaz türbinlerinin bakım ve işletmesi konusunda makine mühendisi olarak çalışmıştır. 1996 yılında University of Strathclyde’dan termodinamik ve akışkanlar mekaniği alanında yüksek lisans diploması almış olup, 5 yıl kadar petrol şirketinde proje mühendisi olarak görev almıştır. 2000-2015 yılları arasında Benghazi University, Department of Mechanical Engineering’de öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Bu arada Almanya’da 2007-2010 yılları arasında doktora çalışmalarını sürdürmüştür. 2013-2015 yılları arasında aynı bölümde bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. 2015 yılında THK Üniversitesine katılmıştır. İlgi alanları, deneysel ve hesaplamalı ısı transferi, CFD, aerodinamik, kompleks kanat/gövde konfigürasyonlarının yüksek kaldırma akışları konusunda 3D RANS sayısal simulasyonları, yenilenebilir enerji, içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleridir.

İlgi Alanları:

Isı Transferi, Yenilenebilir Enerji (Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Türbini ve Güneş Enerjisi)

Eğitim: 

Doktora: University of Duisburg-Essen, Germany,  Department of Mechanical and Process Engineering, 2010

Yüksek Lisans: University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, U.K. ,  Mechanical Engineering Department, 1996

Lisans : Bright Star University of Technology Brega, Libya,  Mechanical Engineering Department, 1986

 

İletişim:

0312 589 6224
Ofis : 125

mselmnefi@thk.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Dr. Öğr. ÜYESİ MOHAMMAD MEHDİ GOMROKİ – Uçak Mühendisliği – Öğretim Üyesi

Kısa Özgeçmişi:

Dr. Gomroki İran Tahran’da dünyaya geldi. Lisans derecesini 2009 yılında, Yüksek Lisans derecesini 2011 yılında Tahran’da Şerif Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. 2013-2015 yıllarında Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nde bir Avrupa Birliği projesi olan AstroNet-II projesi kapsamında FP7 Marie Curie Erken Dönem Araştırmacısı olarak görev almıştır. Bu projede Coulomb Bağlı Uydu Kümelerinin Dinamiği ve Kontrolü ile Uzay Aracı Yönelim Kontrolü üzerine çalışmıştır. Doktorasını 2018 yılında ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nden “Durum Değişkenine Bağlı Çarpanlara Ayrılmış Optimal Kontrol Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Uzay Aracı Coulomb Kümelerine Uygulanması” konusu üzerine yaptığı çalışma ile almıştır. 2016 yılından itibaren Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır.

İlgi Alanları:

Uçuş Dinamiği, İnsansız Hava Araçları, Uçan Robotlar, Astrodinamik (Yörünge Mekaniği), Otonom Sistemlerin Güdüm Navigasyon ve Kontrolü, Optimal Kontrol Teorisi, Güzergâh Optimizasyonu

Eğitim:

Doktora :               ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği , 2018
Yüksek Lisans :    Sharif University of Technology, 2011
Lisans :                 Sharif University of Technology, 2009

İletişim:

0312 589 6209
Ofis: 125

mmgomroki@thk.edu.tr

Öğr. Gör. Ece GÜRSOY – Uçak Mühendisliği – Öğretim Görevlisi

Kısa Özgeçmişi:

2006 yılında ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini ve 2009 yılında aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2006-2015 arasında ASELSAN’da ısıl tasarım mühendisi, aerodinamik analiz mühendisi ve sistem mühendisi olarak çalışmıştır. ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

İlgi Alanları:

Isıl tasarım, elektronik soğutma, helikopter aerodinamiği, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD)

Eğitim:

Doktora :               ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği , Devam Ediyor
Yüksek Lisans :    ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği, 2009
Lisans :                 ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği, 2006

 

İletişim:

0312 589 6204
Ofis : 121

zegursoy@thk.edu.tr

ARŞ. GÖR. AHMET SERKAN ALTINOK – UÇAK MÜHENDİSLİĞİ – ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Kısa Özgeçmişi:

Lisans derecesini Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden Haziran 2016 da almıştır ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği bölümünde yüksek lisansına başlamıştır.

İlgi Alanları:

Optimizasyon, Aerodinamik

Eğitim:

Yüksek Lisans: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – Makine Mühendisliği Bölümü, devam ediyor.

Lisans: Türk Hava Kurumu Üniversitesi – Uçak Mühendisliği Bölümü, 2016

İletişim:

0312 589 6230
Ofis : 125

saltinok@thk.edu.tr

İdari Personel

Emel DUDAŞ – Uçak Mühendisliği Bölüm Sekreteri

Kısa Özgeçmişi:

2010 yılında Gazi Üniversitesi, Biyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Pedagojik Formasyon Eğitimi üzerine yüksek lisansını 2012 yılında tamamlamıştır. Şu anda Uçak Mühendisliği Bölümü’nde bölüm sekreteri olarak görev yapmaktadır.

Eğitim:

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi- Pedagojik Formasyon Eğitimi
Lisans: Gazi Universitesi- Biyoloji Bölümü

İletişim:

0312 589 6027
Ofis: 102
eyildiz@thk.edu.tr